dr. H. van den Heuvel (Henk)

Hoofd - Humanities Lab Letteren
Datasteward Faculteit der Letteren - Humanities Lab Letteren
Senior onderzoeker - Centre for Language Studies
Senior onderzoeker - Departement Taal en communicatie

dr. H. van den Heuvel (Henk)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Henk van den Heuvel houdt zich bezig met de productie en curatie van taal- en spraakcorpora, transcriptie van spraak, en automatische spraakherkenning en taalleren.

Hij is directeur van het Centre for Language and Speech Technology (CLST) en hoofd van het Humanities Lab van de Letterenfaculteit.
Daarnaast is hij Research Data Manager (data steward) voor de Faculteit der Letteren.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden

Over
Henk van den Heuvel is expert in het verzamelen en bewaren van gesproken taal in databases. Computers worden daarmee getraind in het automatisch herkennen en uitschrijven van spraak. Dat is nuttig om hulpmiddelen te maken voor mensen die een taal leren of na taalverlies opnieuw moeten leren.