prof. mr. dr. M. Hildebrandt (Mireille)

Hoogleraar - Digital Security

prof. mr. dr. M. Hildebrandt (Mireille)
Bezoekadres

Toernooiveld 212
6525 EC NIJMEGEN
Interne postcode: 47

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen vrijdag

De kern van mijn onderzoek richt zich op de interactie tussen data- en code-gestuurde oplossingen enerzijds, en recht en rechtsstaat anderzijds. Dit vraagt om grondig inzicht in de methodologische integriteit van het onderzoeksontwerp van dit soort oplossingen, en focus op de relevante juridische toetsingskaders (b..v. fundamentele rechten, gegevensbescherming, cybercriminaliteit, privaatrechtelijke aansprakelijkheid).

In de loop van de afgelopen 15 jaar heb ik een aantal concepten ontwikkeld, zoals
- 'legal protection by design' om de noodzaak te benadrukken dat juridische bescherming moet worden geincorporeerd in data-gestuurde omgevingen,
- 'affordance' om uit te lichten hoe onze technologische omgevingen nieuwe mogelijkheden scheppen maar ons handelen ook inperken, en hoe dat zich verhoudt tot de bescherming van grondrechten,
- 'mode of existence of law' om in kaar te brengen hoe nieuwe technologische infrastructure de manier beïnvloeden waarop het recht bestaat (het huidige recht is immers tekst-gestuurd en heeft andere 'affordances' dan een data- of code-gestuurde infrastructuur).

Sindse 2017 ben ik mij toe gaan leggen op de implicaties van de introductie van juridische technologie, met name voor het recht en de rechtsstaat. Het gaat dan meer in het bijzonder om de inzet van machinaal leren (NLP) om rechtspraak te voorspellen of argumentatielijnen te identificeren in grote hoeveelheden juridische teksten, en om het gebruik van 'Rules as Code' om regelgeving te vertalen naar computer code. Dat laatste maakt het nemen van geautomatiseerde beslissingen gemakkelijker, zowel voor overheden als voor bedrijven.
Binnen het kader van mijn Europese project voor fundamenteel onderzoek publiceerde mijn team van juristen en informatici de Typologie van Juridische Technologie, waarbij we met name kijken naar de kloof tussen de claims waarmee die technologie wordt 'verkocht' en hoe die claims gestaafd worden. Zie verder https://publications.cohubicol.com/typo

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden