dr. C. Hoetink (Carla)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. C. Hoetink (Carla)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Wat kan en mag in de politiek staat nooit vast, ook al suggereren grondwetten en reglementen anders. Politiek gaat eigenlijk altijd over wat politiek ís, hoe dat bedreven moet worden, waar 'de politiek' over moet gaan en wie daaraan mag deelnemen.

Vanuit deze invalshoek doet Carla Hoetink onderzoek naar de geschiedenis van politiek bedrijven, zowel binnen de instituties (parlementen) als daarbuiten (protest en demonstraties).

Carla Hoetink is universitair docent en onderzoeker op het terrein van de moderne politieke en parlementaire geschiedenis. Haar onderzoek spitst zich toe op de vraag wat ‘goede politiek’ is, hoe ideeën hierover zich hebben ontwikkeld, en hoe burgers en politici over deze vraag kunnen botsen. Hoetink bestudeert hoe kernwaarden van goede politiek zijn vastgelegd (in instituties, tradities en praktijken) maar kijkt óók hoe deze ‘gevestigde orde’ steeds wordt uitgedaagd door nieuwkomers en buitenstaanders, in het parlement en op straat. Zij richt zich hierbij hoofdzakelijk op Nederland in de 20e-21e eeuw, al dan niet in vergelijking met andere landen.

In september 2022 begint Carla Hoetink aan een groot onderzoeksproject over de ruimte voor protest in Nederland vanaf 1919 tot nu. Wat leren botsingen op lokaal niveau tussen openbare ordehandhavers en demonstranten ons over de speelruimte in een democratie?

Haar boek *Macht der gewoonte. Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945* haalde de shortlist van de Prinsjesboekenprijs 2019 en werd in 2020 bekroond met de D.J. Veegensprijs van de KNMW.

Onderzoeksthema's:

* Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis vanaf 1848
* Moderne geschiedenis van Europa & Europese samenwerking
* Geschiedenis van politieke actie, protest en demonstraties
* Denken over democratie en tegendemocratie
* Organisatiecultuur
* Politiek-maatschappelijke gevolgen van digitalisering
* Politiek & gender
* Politiek & architectuur

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden