dr. B. Hofstra (Bas)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. B. Hofstra (Bas)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag


Bas Hofstra is universitair docent bij de afdeling sociologie aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar diversiteit, ongelijkheid en innovatie. Zijn werk analyseert sociale en culturele uitwisseling op systeemniveau: het ontstaan en de levensloop van sociale relaties, carrières, ideeën en innovaties. In zijn onderzoek streeft hij naar (i) het beantwoorden van nieuwe, inhoudelijke vragen over de oorzaken en gevolgen van sociale netwerken, (ii) een bijdrage leveren aan netwerktheorie en (iii) gebruik maken van nieuwe methodiek en big data. Zijn werk verscheen onder andere in PNAS, American Sociological Review, Social Forces, Social Networks en Nature Human Behavior. Hij won verscheidene beurzen en prijzen.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden