mr. dr. V.J.M. van Hoof (Vincent)

Vice-decaan onderwijs - Faculteitsbestuur
Universitair hoofddocent - Vaksectie Rechtsgeschiedenis
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid

mr. dr. V.J.M. van Hoof (Vincent)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Vincent van Hoof (1986) is Universitair Hoofddocent Rechtsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit en onderzoeker bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Hij doceert goederenrecht en Romeins privaatrecht en publiceert zowel over het hedendaagse recht met betrekking tot financiering, zekerheden en insolventie, als over de rechtshistorische ontwikkeling hiervan. Hij promoveerde in 2015 in Nijmegen op een proefschrift getiteld 'Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief' (promotoren: prof. Corjo Jansen en prof. Rick Verhagen). In 2016 voltooide hij de Grotius specialisatie-opleiding Financiering & Zekerheden. Vincent is vanaf februari 2022 vicedecaan Onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit

Onderzoeksgroep
  • Onderzoekcentrum Onderneming & Recht

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden