P.A.G. ter Horst (Peter)

Promovendus - Microbiologie

P.A.G. ter Horst (Peter)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 72

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Methaan is een krachtig broeikasgas dat 28 keer zo krachtig is als koolstofdioxide als het gaat om de opwarming van de aarde gedurende een periode van 100 jaar. Het is verantwoordelijk voor 20 % van de zonnewarmte die door alle broeikasgassen samen in de atmosfeer van de aarde wordt vastgehouden. Methanotrofe micro-organismen zijn microben die methaan kunnen consumeren en organische moleculen of het minder schadelijke koolstofdioxide kunnen produceren terwijl ze het biogas gebruiken om hun metabolisme te voeden. Methanotrofen kunnen methaan omzetten met zuurstof (aeroob) of zonder (anaeroob). In dit project zullen innovatieve bio-elektrochemische systemen (BES) worden gebruikt om te proberen onbekende microben, verantwoordelijk voor de anaerobe oxidatie van methaan (AOM), te isoleren. Verder wil dit project ophelderen of met BES microbiële soorten, die normaal gesproken afhankelijk zijn van metabole partners, afzonderlijk te kweken zijn. Het ontdekken van nieuwe interacties van deze methanotrofen binnen de microbiële gemeenschappen van kust- en zoetwatersedimenten kan ons nieuwe inzichten opleveren in de methaancyclus en mogelijk helpen om de impact van methaan op klimaatverandering beter te begrijpen.

Onderzoeksthema
  • Microbial interactions of anaerobic methanotrophic archaea in coastal ecosystems

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden