prof. dr. G.J. Hospers (Gert-Jan)

Hoogleraar - Sociale Geografie

prof. dr. G.J. Hospers (Gert-Jan)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen vrijdag

Prof.dr. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar bij de afdeling Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij directeur van Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. Gert-Jan, die tot eind 2020 tevens aan de Universiteit Twente werkte, houdt zich bezig met economische thema's in stad en regio, city- en regiomarketing en plattelandsvraagstukken. Voor zijn praktijkonderzoek komt hij vooral in Oost-Nederland en Duitsland. Gert-Jan is redactielid van de tijdschriften Geografie, European Spatial Research & Policy en Sustainability en schrijft columns voor Stadswerk Magazine en Achterhoek Nieuws. Op de Radboud Universiteit geeft hij de vakken 'Stedelijke Economie in Europa' en 'Placemaking and Spatial Practice'.

Enkele recente Nederlandstalige publicaties:
- G.J. Hospers (2022), Boomtown Bonn: voormalige hoofdstad blijft in trek, Geografie, 31 (4), pp. 12-15
- B. Vinkenborg & G.J. Hospers (2022), Oude IJsselstreek: bedrijvig én betrokken, Gemeente Oude IJsselstreek, Gendringen
- G.J. Hospers & J. Janssen (2021), Brede welvaart: omdat er meer is dan economische groei, AO 3086, Profiel Producties, Lelystad
- G.J. Hospers & P. Renooy (red.) (2021), De wereld van de stad: theorie, praktijk, toekomst, Berghauser Pont Publishing, Amsterdam
- G.J. Hospers (2020), Ruhrgebied: een sterk staaltje Duitsland, Edicola, Deventer (2e druk: 2021)
- G.J. Hospers (2019), Stad en land samen verder: nieuwe kansen voor rurale krimpregio's, in: V. Beuzenberg, I. Bronsvoort & M. Wouters (red.), Land in samenhang: krimp en regionale kansengelijkheid, Platform31/Ministerie BZK, Den Haag, pp. 50-69
- G.J. Hospers (2018), Slimme streken: de kracht van het platteland, Van Gorcum, Assen

Voor internationale publicaties en een overzicht van alle publicaties, zie ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Gert-Jan-Hospers