prof. dr. J.J. Houwing-Duistermaat (Jeanine)

Hoogleraar - Mathematics

prof. dr. J.J. Houwing-Duistermaat (Jeanine)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 59

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Mijn onderzoek omvat de ontwikkeling van statistische methoden voor de analyse van complexe datasets met toepassingen in de biologie, geneeskunde, biofysica, biochemie, bioinformatica en epidemiologie. Het doel is om eenvoudige modellen te ontwikkelen die deze complexe data goed beschrijven en die inzicht geven in de relaties tussen de gemeten variabelen.
Een van mijn onderzoeksonderwerpen is de ontwikkeling van de modellen voor meerdere omics datasets. Technologische vooruitgang maakt het mogelijk om verschillende datasets te meten. Het ophalen van informatie uit deze gegevens brengt verschillende uitdagingen met zich mee: De datasets moeten worden geïntegreerd, hun afmetingen moeten worden verkleind en hun relaties met gezondheidsresultaten moeten worden gemodelleerd.
Een ander onderzoeksonderwerp is het modelleren van gegevens uit epidemiologische studies. Hier ben ik vooral geïnteresseerd in methoden voor studies waarvoor gebaseerd op de uitkomsten personen geselecteerd worden en in studies waarin observaties ontbreken. Een voorbeeld van een uitkomstafhankelijke steekproefopzet is een studie waarin alleen families met ten minste één aangedane persoon geselecteerd worden.

Onderzoeksgroep
  • Probability and Statistics

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden