prof. dr. C. Hübenthal (Christoph)

Hoogleraar - Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

prof. dr. C. Hübenthal (Christoph)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Christoph Hübenthal is geïnteresseerd in vragen omtrent de publieke theologie als een verbijzondering van de systematische theologie. Hier doet hij onderzoek naar de mogelijkheid om vanuit een particuliere geloofstraditie uitspraken te doen die niet alleen voor iedereen begrijpelijk maar ook existentieel relevant claimen te zijn. Zijn dergelijke uitspraken überhaupt mogelijk? Wat is de inhoud ervan en wat niet? Welke vorm van rationaliteit wordt hier verondersteld? Weliswaar waren vragen als deze altijd het voorwerp van een systematisch-theologische reflectie, maar in de context van een pluralistische, geseculariseerde en geglobaliseerde samenleving krijgen ze toch een andere urgentie. Hübenthal benadert deze vragen vooral vanuit zijn deskundigheid als systematische theoloog en als sociale ethicus.