prof. dr. M.A.J. Huijbregts (Mark)

Hoogleraar - Environmental Science
Directeur - Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences

prof. dr. M.A.J. Huijbregts (Mark)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 89

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mark Huijbregts houdt zich bezig met de ontwikkeling en evaluatie van milieu-indicatoren, de methodiek-ontwikkeling op het gebied van de levenscyclusanalyse en risico-analyse en de levenscyclusanalyse van hernieuwbare energiebronnen.

Over
Mark Huijbregts brengt met rekenmodellen in kaart wat wereldwijd het effect is van chemicaliën, producten, diensten en technologieën op het milieu. Hij bepaalt hiermee op een systematische manier de milieuvoetafdruk van ons menselijk handelen.