D.H.G. Hulsmans (Daan) MSc

Promovendus - Behavioural Science Institute
Promovendus - Ontwikkelingspsychologie

D.H.G. Hulsmans (Daan) MSc
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Probleemgedrag komt bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking relatief vaak voor. In mijn promotieonderzoek gebruiken jongeren dagelijkse dagboekregistraties via hun mobiele telefoon. Daarmee worden patronen van probleemgedrag - bijvoorbeeld alcohol of drugsgebruik, agressie of zelfbeschadiging - onderzocht. Eerst wordt de haalbaarheid van deze meetmethode in kaart gebracht. De dynamiek van gedragspatronen en interacties met gedachten, emoties en context wordt bestudeerd, zowel per individu als voor de groep. Tot slot wordt een bestaand preventie programma voor alcohol en drugsgebruik bij deze jongeren doorontwikkeld. Daarbij hoort mixed-methods onderzoek dat zich richt op effectiviteit en idiografische veranderprocessen.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden