M.K. van der Hulst (Mitchell)

Promovendus - Environmental Science

M.K. van der Hulst (Mitchell)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 89

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mitchell van der Hulst ontwikkelt rekenmodellen om in kaart te brengen wat het effect is van nieuwe technologieën op het milieu. Hiermee helpt hij technologieontwikkelaars om al in een vroeg stadium aan te sturen op een zo kleine mogelijke milieuvoetafdruk.

Opleidingen:
● Master Scheikunde – Radboud Universiteit – Specialisatie Molecular Chemistry
» MSc major stage – Aspen Oss bv – Afdeling Development and Technical Support
» MSc minor stage – Università degli Studi di Perugia, Italy – Laboratory of Green Synthetic Organic Chemistry
● Bachelor Scheikunde – Radboud Universiteit – Minor Milieuchemie
» BSc stage – Radboud Universiteit – Afdeling Milieukunde

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden