R.G.R. Hunsucker (Raphaël) MA

Oudpromovendus - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Oudpromovendus - Radboud Institute for Culture and History

R.G.R. Hunsucker (Raphaël) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Raphael Hunsucker is classicus en promovendus in de Oude Geschiedenis. Zijn promotieonderzoek gaat over de literaire verbeelding van de stichting van Rome en hoe die verbonden is met de topografie van de stad in de tijd van Augustus en de late oudheid. Hij bestudeert historische herinneringsprocessen in de Romeinse oudheid en richt zich in het bijzonder op de manier waarop het legendarische verleden in latere eeuwen steeds opnieuw is herschreven en hergebruikt, vaak in overeenstemming met eigentijdse ontwikkelingen. Zijn overige interesses zijn Romeinse geschiedschrijving, profetie, Latijnse epische poëzie en het Rome van de middeleeuwen.

Nevenwerkzaamheden