prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers (Giel)

Hoogleraar - Behavioural Science Institute
Hoogleraar - Klinische psychologie

prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers (Giel)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Prof. dr. Giel Hutschemaekers is als hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg verbonden aan de sectie klinisch psychologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen). Hij doet onderzoek naar professionalisering en verwetenschappelijking en de effecten daarvan op de kwaliteit en de effecten van geestelijke gezondheidszorg. Daarbij gaat het zowel om professionals, cliënten en mantelzorgers alsook om veranderingen in de inrichting van de gezondheidszorg.Ook is hij betrokken bij de inrichting van de generalistische basis GGZ. Tevens is hij als senior onderzoeker verbonden aan Pro Persona en hoofd zorgprogramma Indigo Basis GGZ in Gelderland

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden