dr. C. Ierna (Carlo)

Onderzoeker - Geschiedenis van de filosofie

dr. C. Ierna (Carlo)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

dr. C. Ierna is opgeleid in de filosofie en cognitieve kunstmatige intelligentie. Hij is geïnteresseerd in de vervlechting van filosofie, psychologie, en wiskunde in de 19de eeuw, de daarmee samenhangende theorieën over bewustzijn en de geest, met name symbolische intentionalitiet en het idee van universele computatie.
Zijn publicaties betreffen voornamelijk auteurs uit de School van Brentano (Franz Brentano, Edmund Husserl, Christian von Ehrenfels, etc.), de ontwikkeling van de Gestalt psychologie, semiotica, de theorie van variëteiten (Mannigfaltigkeitslehre), en in bredere zin het idee van filosofie als wetenschap, de wiskundige grondslagen van de wetenschap, en de mechanisering van de geest.
Hij heeft publiekslezingen, colleges, en wetenschappelijke presentaties gegeven over uiteenlopende onderwerpen, waaronder de waarde van de geesteswetenschappen, de mechanisering van de mens, de geschiedenis en grondslagen van de wetenschappen, filosofie van de tijd, paradoxen, Ada Lovelace en denkende machines.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Nevenfuncties