prof. dr. H.M.G.M. Jacobs (Haike)

Hoogleraar - Centre for Language Studies
Hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen

prof. dr. H.M.G.M. Jacobs (Haike)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Prof. Haike Jacobs onderzoekt klanken en klemtonen in talen. Hij wil bijvoorbeeld weten welke kennis sprekers hebben van de klanken van hun taal. Onbewust doen ze een aantal dingen op een systematische manier, zoals het met de juiste klemtoon uitspreken van woorden. Vragen als hoe deze kennis modelmatig weergegeven kan worden, hoe kinderen deze kennis verwerven, en hoe en waarom talen veranderen, vormen de leidraad in het onderzoek van Jacobs.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden