dr. E. Janse (Esther)

Universitair hoofddocent - Centre for Language Studies
Universitair hoofddocent - Departement Taal en communicatie

dr. E. Janse (Esther)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ik ben onderzoeker in spraakverwerking, zowel spraakwaarneming als spraakproductie. Ik bestudeer gesproken communicatie bij volwassenen varierend in leeftijd van jongeren tot ouderen, in zowel gezonde als klinische populaties (met bijv. gehoorproblemen of neurologische schade). Ik verzorg onderwijs in de taalwetenschapprogramma's van Radboud Universiteit Nijmegen, voornamelijk binnen de specialisatie Taal- en Spraakpathologie.
Voor een volledige lijst van mjin publicaties, zie www.estherjanse.nl

Onderzoeksthema

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden