mr. drs. R.H.T. Jansen (Rowin)

Promovendus - Interdisciplinary Hub for Digitalization and Society
Docent - Vaksectie Algemene rechtswetenschap

mr. drs. R.H.T. Jansen (Rowin)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Rowin Jansen (1995) studeerde Geschiedenis en Nederlands recht aan de Radboud Universiteit. In 2019 rondde hij zowel de master Staats- en bestuursrecht als de multidisciplinaire master Politiek en Parlement cum laude af. Naast de reguliere bachelorprogramma’s voltooide Jansen het disciplinaire honourstraject Law Extra. Tijdens de masterfase verrichtte Jansen onderzoek naar de rechtspraakgeschiedenis van Nederlands-Indië. Voorts vervulde hij student-assistentschappen bij de vaksectie Algemene rechtswetenschap, de afdeling Geschiedenis en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit.

Jansen is als docent en promovendus verbonden aan het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht alsook aan de Interdisciplinary Hub for Digitalization and Society van de Radboud Universiteit. Zijn promotieonderzoek betreft het (parlementair) toezicht op het nationale veiligheidsapparaat, in het bijzonder de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als promotoren treden op prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens en prof. mr. Y. (Ybo) Buruma.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenfuncties