B. Janssen (Bart) MA

Promovendus - Latijnse Taal- en Letterkunde
Promovendus - Radboud Institute for Culture and History

B. Janssen (Bart) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Als promovendus Latijnse literatuur en retorica doe ik onderzoek naar Plinius' Panegyricus: een lofrede gehouden in het jaar 100 na Christus. Mijn project gaat over de verschillende tradities waarnaar verwezen wordt en hoe Plinius retorische stijlmiddelen inzet om zijn contemporaine publiek bekend te laten raken met deze tradities.

Onderzoeksgroep

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden