drs. W.L.P. Janssen (Wilbert)

Medewerker - Animal Ecology & Physiology

drs. W.L.P. Janssen (Wilbert)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 30

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Het uitvoeren van labaratoriumwerkzaamheden ten behoeve van het ordenen en determineren van Geleedpotigen (Arthropoda) die in het veld in vangpotten zijn verzameld ten behoeve van verschillende onderzoeksprojecten:

* Assistentie aan promovendus Nick Hofland, bij het sorteren en tellen van de inhoud uit zijn emergentievallen op formaat en hoofdgroepen van Geleedpotigen (Arthropoda). En later nog enkele kevers (Coleoptera) gedetermineerd uit zijn dieet onderzoek bij jonge vogels.

* Uitsorteren, determineren en tellen van twee families roofkevers, loopdkevers (Carabidae) en kortschildkevers (Staphylinidae), binnen het project Bodemleven Gelderland o.l.v. Prof. Henk Siepel.

* Verzamelen van Microarthropoda (voornamelijk mijten (Acari) en springstaarten (Collembola)) uit bodemmonsters via Tulgrenvallen en het overbrengen van deze Microarthropoda naar objectglazen voor nadere bestudering. Dit was binnen twee onderzoeksprojecten:
1. Het project van promovenda Elke Wenting (WUR), die het doorsijpelen van voedingsstoffen uit karkassen van herten en reeën in de bodem en de gevolgen daarvan onderzoekt op de Veluwezoom.
2. Assistentie van Prof. Henk Siepel met zijn onderdeel binnen het Steenmeel project op de Hoge Veluwe.

Publicaties

Nevenfuncties