prof. dr. E.M.G.J. de Jong (Elke)

Hoogleraar - Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc)

Elke de Jong studeerde Geneeskunde aan de Medische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland, en is opgeleid tot dermatoloog op de afdeling Dermatologie van het Radboud universitair medisch centrum. De afdeling dermatologie heeft een sterke focus op psoriasis research. Ze was chef de policlinique gedurende 20 jaar. Zij is de co-auteur van circa 200 publicaties en begeleidde 19 promovendi bij hum promotie. Haar onderzoek richt zich met name op psoriasis en autoimmuunziekten van de huid. Haar interessegebied bestaat met name uit onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van systemische behandelingen voor psoriasis, en zij heeft het sinds 2005 bestaande registratienetwerk BioCAPTURE opgericht: een continue registry die data uit de dagelijkse praktijk bevat van behandelingen met biologics voor patienten met psoriasis. Zij heeft ervaring met meer dan 100 studies en trials. Onder meer was zij bestuurslid en secretaris van de NVDV (Nederlandse vereniging voor dermatologie en venereologie), bestuurslid en penningmeester van de SNNDV (Stichting Nederlandstalige nascholing dermatologie en venereologie), is voorzitter van de domeingroep inflammatoire dermatosen van de NVDV, en was betrokken bij de ontwikkeling van de nationale richtlijn vasculitis en de nationale en Europese richtlijnen voor psoriasis. Sinds 2016 is zij benoemd als Hoogleraar Inflammatoire Huidziekten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2019 is zij benoemd als afdelingshoofd Dermatologie in het Radboudumc.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden