G.A. de Jong (Gerbrich) MA

Buitenpromovendus - Centre for Language Studies
Buitenpromovendus - Departement Taal en communicatie

G.A. de Jong (Gerbrich) MA
Contactinformatie

Ik heb Nederlandse en Friese taal en cultuur gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoeksinteresse ligt bij Friese en Nederlandse (historische) pragmatiek. Dankzij de NWO promotiebeurs voor leraren doe ik naast mijn werk als lerarenopleider Fries aan NHL Stenden Hogeschool (Leeuwarden) onderzoek naar aanspreekvormen in Friesland.

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden