dr. J.P. de Jong (Jeroen)

Universitair hoofddocent - Strategisch Personeelsmanagement

dr. J.P. de Jong (Jeroen)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn onderzoek gaat vooral over de dynamiek van werkrelaties in organisaties. Daarbij gebruik ik het psychologisch contract als perspectief; het geheel van wederzijdse verplichtingen tussen twee partijen in een relatie. Ik kijk bijvoorbeeld naar de dynamiek in de relatie tussen een werknemer en zijn/haar werkgever, maar ook naar de dynamiek van relaties tussen teamleden, of tussen het team als geheel en de organisatie waarbinnen het team haar werk doet. Door middel van bijvoorbeeld dagboekstudies, sociale netwerk-analyses, en multilevel-designs probeer ik meer inzicht te krijgen in hoe deze relaties vormgegeven worden, en welke factoren bijdragen aan de effectiviteit van deze relaties. Daarnaast ben ben bijvoorbeeld geïnteresseerd in de werkrelaties van tijdelijke werknemers (denk aan hun positie in teams), hoe tijdelijke werknemers effectief ingezet kunnen worden in organisaties, en welke factoren bijdragen aan het welzijn van tijdelijke werknemers.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden