S. Jongeling (Sanne)

Promovendus - Bestuurskunde

S. Jongeling (Sanne)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Sanne Jongeling is sinds mei 2021 promovenda bij de afdeling Bestuurskunde. Ze doet onderzoek naar het monitoren van publieke dienstverleningen, en in het bijzonder het monitoren van het gemeentelijk jeugddomein. Hierin staan vragen centraal als; welke voorkeuren, afwegingen en keuzes maken gemeenten bij het ontwikkelen van een passende monitoringsstrategie? Hoe zorgen ze ervoor dat het monitoren aansluit bij de complexiteit van jeugdhulp en de lokale context? Welke data (cijfers en/of verhalen) en methoden krijgen daarbij de voorkeur?

Het recente rapport ‘Inzicht, grip en sturing’ biedt een actueel overzicht van de keuzes die gemeenten maken bij het monitoren van hun jeugddomein. Er wordt ingegaan op welke data ze prefereren, actuele ontwikkelvraagstukken en de belangrijkste geleerde lessen. Zie onderstaande publicaties voor het rapport en de bijbehorende factsheets.

Sanne studeerde van 2014 tot 2021 aan de Radboud Universiteit. In deze periode behaalde ze de bachelor Sociologie, de beleidsmaster Sociologie en de (pre-)master Bestuurskunde met een specialisatie in Publiek Management. De kwantitatieve achtergrond vanuit de Sociologie en de kwalitatieve achtergrond vanuit de Bestuurskunde komen samen in het promotieonderzoek; het verbinden van cijfers met het verhaal achter de cijfers.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden