dr. H.G.J. Kaal (Harm)

Universitair hoofddocent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Vice-decaan onderwijs - Faculteitsbestuur Letteren
Universitair hoofddocent - Radboud Institute for Culture and History

dr. H.G.J. Kaal (Harm)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Ik ben vicedecaan onderwijs van de Faculteit der Letteren en universitair hoofddocent politieke geschiedenis bij het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis & Oudheid. Na afronding van mijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit, over de Amsterdamse gemeentepolitiek in het interbellum, ben ik naar de Radboud Universiteit vertrokken. Aan de RU heb ik met een VENI-beurs van NWO onderzoek gedaan naar de constructie van politieke identiteiten in Nederland in de twintigste eeuw. Momenteel leid ik een internationaal vergelijkend onderzoeksproject naar de 'stem van het volk' in de Nederlandse, Duitse en Britse naoorlogse politieke cultuur (gesubsidieerd door de Gerda Henkel Stiftung). Daarnaast doe ik onder meer onderzoek naar de Nederlandse verkiezingscultuur, gender en parlementaire cultuur, de interactie tussen sport en politiek en toegepaste geschiedenis. Ik ben de co-editor-in-chief van het Journal of Applied History (Brill). Ik ben in het verleden gastonderzoeker geweest aan de Universiteit van Cambridge (Wolfson College, 2009) en het Institute of Historical Research (in Londen, 2014). Ik begeleid promotieonderzoek naar verschillende thema's binnen de moderne politieke geschiedenis, van Amerikaanse opvattingen over Europese integratie tot onderzoek naar de rol van docenten in burgerschapsvorming in Nederland.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenfuncties