prof. dr. H.G.J. Kaal (Harm)

Hoogleraar - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Vice-decaan onderwijs - Bestuursraad FdL
Vice-decaan onderwijs - Faculteitsbestuur Letteren
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. H.G.J. Kaal (Harm)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Harm Kaal is historicus met een specialisatie in contemporaine politieke geschiedenis. Zijn onderzoek kent drie zwaartepunten. Op de eerste plaats onderzoek naar percepties en verbeeldingen van democratie, burgerschap en politieke representatie zoals die naar voren komen in verschillende vormen van politieke communicatie. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in politieke communicatie “van onderop” en in de context van populaire cultuur. Lopend onderzoek op dit gebied is het door hem geleide internationale onderzoeksproject The Voice of the People. Popular Expectations of Democracy in Postwar Western Europe (gefinancierd door de Gerda Henkel Foundation).

Op de tweede plaats bestudeert hij vormen van politisering en politieke communicatie in en door middel van sport. Hij is betrokken bij het NWA-project Re/Presenting Europe in het work package Arenas of Belonging: Sport Heroes as Models of Aspiration, Inspiration, and Participation.

Ten derde richt zijn onderzoek zich op het gebruik van historische kennis, inzichten en vaardigheden in beleidscontexten. In 2024 start zijn nieuwe onderzoeksproject Integrating History in Dutch Public Policy: Perceptions, Practices and Interventions. Daarnaast is hij als founding editor betrokken bij het Journal of Applied History.

Hij geeft onderwijs in de bachelor en master Geschiedenis en de tweejarige educatieve master Mens- en Maatschappijwetenschappen. Sinds februari 2023 is hij vicedecaan onderwijs van de Faculteit der Letteren.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden