L. Kalb (Lon)

Project manager - Radboud Teaching and Learning Centre

L. Kalb (Lon)
Contactinformatie
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

TLC, wat is dat nou eigenlijk?
TLC verbindt. Wij weten wie wat doet op de universiteit als het gaat om onderwijsonderzoek, - innovatie en docentontwikkeling en we brengen deze mensen bij elkaar. Met onderwijscafés, innovatielunches, special interest groups (SIG's), workshops, vouchers en inspiratiesessies delen we deze expertise en ervaringen op de universiteit en daarbuiten. Zo zorgen wij voor een netwerk van verandering en beweging.

En wat ik daar doe?
Ik verzorg de communicatie en coördinatie van deze activiteiten. Daarnaast ben ik aanjager van de SIG's en het Comenius Netwerk Nijmegen en contactpersoon voor de Leergang Onderwijskundig Leiderschap. Ook ben ik deelprojectleider van de Onderwijsdagen 2024.

Projecten

Nevenwerkzaamheden