dr. G.C. van der Kamp-Alons (Gerry)

Universitair hoofddocent - Internationale Betrekkingen
Lid - OR

dr. G.C. van der Kamp-Alons (Gerry)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen vrijdag

Gerry van der Kamp-Alons is Universitair Docent Internationale betrekkingen binnen de Sectie Politicologie aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe en wanneer ideationele variabelen als normen, beleidsframes en beleidsparadigma's de voorkeuren van staten en hun buitenlands beleid beïnvloeden. Empirisch richt haar onderzoek zich vooral op (verduurzaming van) het internationaal landbouw- en voedselbeleid vanuit politiek economisch en beleidsperspectief, inclusief cases als het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en onderhandelingen over vrijhandelsverdragen. Haar publicaties zijn te vinden in gerenommeerde internationale tijdschriften, zoals het Journal of European Public Policy, West European Politics en Sociologia Ruralis.
Van september 2021 tot en met december 2022 zal Gerry voor vier dagen per week werkzaam zijn als kenniscoördinator voor de vaste commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer, terwijl ze een dag per week haar onderzoek aan de Radboud Universiteit voortzet.

Publicaties

Projecten