dr. G.C. van der Kamp-Alons (Gerry)

Universitair hoofddocent - Internationale Betrekkingen
Lid - Ondernemingsraad

dr. G.C. van der Kamp-Alons (Gerry)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Gerry van der Kamp-Alons is Universitair Hoofddocent Internationale betrekkingen binnen de Sectie Politicologie aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe en wanneer ideationele variabelen als normen, beleidsframes en beleidsparadigma's de voorkeuren van staten en hun buitenlands beleid beïnvloeden. Empirisch doet ze onderzoek naar (verduurzaming van) het internationaal landbouw- en voedselbeleid, vanuit politiek economisch en beleidsperspectief. Ze heeft onder andere uitgebreide expertise ten aanzien van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Europese en internationale onderhandelingen over vrijhandelsverdragen. Haar publicaties zijn te vinden in gerenommeerde internationale tijdschriften, zoals het Journal of European Public Policy, West European Politics en Sociologia Ruralis.
Naast haar werk voor de Radboud Universiteit, heeft Gerry ook als kenniscoördinator voor de vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal gewerkt. Ze hecht belang aan het delen van kennis en onderzoeksresultaten met een breder publiek, om maatschappelijk debat en beleid te ondersteunen.

Gerry is co-redacteur van het Journal of Environmental Policy and Planning, co-coordinator van de onderzoekshotspot European Politics Administration and Law (EUROPAL) en lid van het bestuur van het ECPR Research Network on Food Policy and Governance.

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden