L. Kampen (Lisa)

Promovendus - Geschiedenis van de filosofie

L. Kampen (Lisa)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Lisa Kampen (1995) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, theaterproductie aan de Academie voor Theater en Dans en volgde een onderzoeksmaster geschiedenis van de filosofie aan de Radboud Universiteit. Momenteel is ze als promovenda aan de Radboud Universiteit verbonden. Haar promotieonderzoek gaat over de rol van de Amerikaanse psycholoog en filosoof Mary Whiton Calkins (1863 - 1930) in de ontwikkeling van de psychologie tot wetenschappelijke discipline in de laat negentiende eeuw en begin twintigste eeuw. Ze specialiseert zich in contemporaine filosofie met een focus op pragmatisme en vroeg- Amerikaanse psychologie.

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden