F. Karaca MA (Figen)

Promovendus - Centre for Language Studies
Promovendus - Departement Taal en communicatie

F. Karaca MA (Figen)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

In mijn onderzoek wil ik uitzoeken hoe erfgoedsprekers hun erfgoedtaal begrijpen en produceren en welke factoren ze daarbij helpen. Met een focus op het Turks als erfgoedtaal in Nederland, onderzoek ik in mijn PhD-project specifiek de rol van taalervaring en vaardigheid in voorspellende taalverwerking bij erfgoedsprekers voor kinderen en volwassenen.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden