dr. S.W. Keemink (Sander)

Universitair docent - Artificiële intelligentie
Universitair docent - Donders Centre for Cognition
Universitair docent - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

dr. S.W. Keemink (Sander)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Hoe neuronen en netwerken (in hersenen of chips) informatie representeren en lastige taken kunnen uitvoeren fascineert mij enorm. Hoewel het tegenwoordig mogelijk is netwerken te trainen om een grote hoeveelheid taken effectief uit te voeren, betekent dit niet dat we precies begrijpen hoe ze dit doen. Dit is geen goede stand van zaken voor een technologie die steeds meer en steeds breder wordt ingezet. Mede om deze reden is mijn onderzoeks focus om onderliggende principes van network functie te begrijpen (momenteel vooral in spiking networks, maar ook in het algemeen).

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden