T. Keijzer (Tamara)

Promovendus - Environmental Science

Tamara Keijzer kijkt naar de impact van milieudruk op het voorkomen van diersoorten in zoetwater systemen. Dit doet ze door het ontwikkelen van biodiversiteitsmodellen, als onderdeel van GLOBIO-Aquatic (www.globio.info). Het doel van de modellen is het analyseren van de effecten van overheidsbeleid op de natuur. Ze doet dit onderzoek voor het Planbureau voor de Leefomgeving.

Nevenwerkzaamheden