prof. dr. A.M.C. van Kemenade (Ans)

Emeritus hoogleraar - Centre for Language Studies
Research Fellow - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Emeritus hoogleraar - Departement Moderne talen en culturen

prof. dr. A.M.C. van Kemenade (Ans)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Prof. Ans van Kemenade onderzoekt het verschijnsel taalverandering, zowel historisch als in de wereld om ons heen. Hoe en waarom verandert taal? Wat gebeurt er als sprekers vanverschillende talen of dialecten met elkaar in contact komen? Hoe kun je taalverandering het best- beschrijven en verklaren? Wat is daarbij de interactie tussen taalkundige en historisch-maatschappelijke factoren? Van Kemenade werkt aan projecten over taalverandering en taalcontact in de recente en oudere geschiedenis van het Engels en in het Nederlands. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen taalcontact, taalvariatie en taalverandering

Publicaties

Curriculum Vitae

Nevenfuncties