prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen (Piet Hein)

Hoogleraar - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen (Piet Hein)

Piet Hein van Kempen (1969) is hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. De leerstoel Straf- en strafprocesrecht is ondergebracht in het centrum Staat en Recht (SteR). Van 2007 tot 2011 was Van Kempen ook hoogleraar Rechten van de mens.

Piet Hein van Kempen is deskundig op het terrein van het Nederlands straf- en strafprocesrecht, internationaal en Europees transnationaal strafrecht en de Europese en internationale mensenrechten. Een deel van het onderzoek betreft rechtsvergelijking In het bijzonder houdt hij zich bezig met:
− Het effect op nationale strafrechtssystemen van Europees, internationaal en transnationaal straf- en strafprocesrecht alsmede de interactie tussen nationaal en internationaal recht.
− Klassieke strafprocesrechtelijke onderwerpen, waaronder: de grondbeginselen van het strafvorderlijk systeem, voorlopige hechtenis, positie van de verdediging, het openbaar ministerie, de rechter en deskundigen, en rechtsmiddelen.
− De klassieke materieel strafrechtelijke onderwerpen, waaronder: legaliteit, opzet en culpa, strafuitsluitingsgronden en uiteenlopende strafbaarstellingen.
− Mensenrechtelijke vraagstukken, waaronder positieve verplichtingen, eerlijk proces, vrijheidsbeneming, religie, de rechten van gevangenen, de positie van rechtspersonen
− Transnationaal strafrecht, onder meer op het terrein van terrorisme, mensenhandel, drugs en cultuurgoederen.

Publicaties

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden