S. Kersten-Holtman MA (Suzanne)

Beleidsmedewerker - Education Affairs

S. Kersten-Holtman MA (Suzanne)
Bezoekadres

Houtlaan 4
6525 XZ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9102
6500 HC NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdagochtend

Radboud International 2025: Quality First!
Secretaris werkgroep Joint Programmes;
Secretaris Radboud Platform Internationalisering;
Contactpersoon Radboud-Glasgow Collaboration Fund;
Kerngroep Taalbeleid RI2025;
Ssubsidies Internationale Congressen;
Ppresentaties welkom internationale studenten en partneruniversiteiten.

Nevenwerkzaamheden