dr. G. Kets (Gaard)

Universitair docent - Empirische Politicologie
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Managementwetenschappen

dr. G. Kets (Gaard)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mijn promotie-onderzoek richt zich op de radencommunistische revoluties in Duitsland net na de Eerste Wereldoorlog. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in de interactie tussen verschillende sociale groepen binnen die revolutionaire beweging, met name in de totstandkoming van het radencommunisme als ideologie. Politieke concepten, ideeën en motieven van 'rank-and-file' leden van deze beweging, en de manier waarop deze zich verhouden tot de ideëen van 'professionele denkers' krijgen daarbij veel aandacht.

Naast mijn promotieondezoek begeleid ik denktanks voor de Radboud Honours Academy. Bovendien ben ik in 2018-2019 programmaregisseur voor hun interdisciplinaire masterprogramma's.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden