Y.H. Khoe (Yung Han) MA

Promovendus - Centre for Language Studies
Promovendus - Departement Moderne talen en culturen

Y.H. Khoe (Yung Han) MA
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Hoe meertalige ervaring het taalsysteem vormt: een studie op basis van
computationeel modelleren

Het spreken van meerdere talen wordt in onze samenleving steeds belangrijker. De invloed van een vreemde taal zoals het Engels op onze moedertaal is ook regelmatig onderwerp van gesprek. Hoe houden meertalige sprekers deze talen gescheiden in hun hoofd? Dit doen ze eigenlijk niet. Onderzoek wijst uit dat niet alleen woorden maar ook de grammatica’s van verschillende talen elkaar beïnvloeden. Met computermodellen onderzoek ik hoe de interactie tussen grammaticale constructies werkt in meertalige sprekers in relatie tot individuele verschillen tussen sprekers. Het onderzoek kan bijdragen aan inzicht in taalverandering door contact tussen talen, en in het grammatica- onderwijs van tweede talen.

Onderzoeksthema
  • Computationele psycholinguïstiek
Onderzoeksgroep
  • Grammatica & Cognitie; Meertaligheid

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden