F.H. Klaassen (Felix)

Promovendus - Donders Centre for Cognitive Neuroimaging
Promovendus - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

F.H. Klaassen (Felix)
Bezoekadres

Kapittelweg 29
6525 EN NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9101
6500 HB NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Momenteel ben ik promovendus in het Affective Neuroscience lab van het Donders Instituut waar ik onderzoek hoe mensen beslissingen maken onder dreiging.
Stel je voor dat je je in een situatie bevindt met het volgende dilemma: Je bent getuige van een beroving op straat en weet niet goed wat je moet doen. Meng je jezelf in de strijd met als risico dat het niet goed afloopt (bijv. je wordt ook beroofd, of je raakt gewond) maar met de kans op een goede uitkomst (boef gevangen, je ontvangt een beloning), of ga je de situatie uit de weg om je eigen veiligheid te waarborgen (waardoor je vervolgens wel een mooie geldbonus kan mislopen)?
Een gangbare verklaring voor hoe mensen zulke beslissingen maken gaat uit van het idee dat mensen een simpele kosten-baten analyse maken. Meer kans op pijn dan op geld? Vermijden. Is de mogelijke beloning groter dan de mogelijke straf? Er op af!
In ons huidige onderzoeksproject proberen we uit te zoeken of dit model uitgebreid kan worden zodat het ook rekening houdt met biologische lichaamsfactoren. We denken namelijk dat om zulke beslissingsprocessen volledig te begrijpen het van belang is mee te nemen hoe het lichaam reageert op dreiging. In dit specifieke project zijn we daarom geïnteresseerd in de lichamelijke reactie van 'Freezing' onder dreiging, en op welke manier dit interacteert met de beslissingen die mensen maken.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden