K. de Kleijne (Kiane)

Promovendus - Environmental Science

K. de Kleijne (Kiane)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 89

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Kiane de Kleijne is promovendus bij de afdeling Milieukunde, aan de faculteit voor Natuurwetenschappen en informatica. Na haar master Natuurkunde onderzoekt zij nu de milieueffecten en technologische volwassenheid van verschillende technologieën die kunnen worden ingezet om broeikasgasemissies in de industrie te reduceren. Voorbeelden zijn CO2 afvang en hergebruik technologieën, en groene waterstof. Daarnaast was zij betrokken als chapter scientist en co-auteur in het in 2018 verschenen IPCC rapport over hoe we de temperatuurstijging onder 1.5 graad kunnen houden, en het in 2022 verschenen klimaatmitigatierapport van het IPCC.

Publicaties

Projecten

In de media

Nevenwerkzaamheden