dr. A.S. Kleinherenbrink (Arjen)

Universitair hoofddocent - Metafysica en filosofische antropologie

dr. A.S. Kleinherenbrink (Arjen)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn onderzoek in de metafysica richt zich op hedendaagse ontwikkelingen in de westerse metafysica, met de nadruk op scholen, theorieën en auteurs die
geassocieerd worden met de continentale filosofie. Ik ben vooral geïnteresseerd in de metafysica van vermogens ('powers') en disposities.

Mijn onderzoek in de wijsgerige antropologie betreft de mate waarin wij mensen verhalen vertellende wezens zijn. Mijn werk op dit gebied gaat meestal over avonturenverhalen in verschillende media.

Ik sta open voor onderzoekssamenwerking, promotie- en scriptiebegeleiding op het gebied van de hedendaagse metafysica en de filosofische antropologie. Naast de bovengenoemde specifieke onderwerpen kan dat breed genomen gaan over onderzoek binnen hedendaagse stromingen als speculatief realisme, nieuw materialisme en nieuw realisme, of naar het werk van filosofen in de met name Franstalige continentale traditie.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden