J.E. van der Knaap (Judith)

Promovendus - Ecology

J.E. van der Knaap (Judith)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 31

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Judith van der Knaap heeft een brede interesse in de biogeochemie van ecosystemen in water. Haar focus ligt op broeikasgasemissies van zoete oppervlaktewateren en drooggelegde veengebieden, met name sloten. Hoeveel broeikasgassen (BKG) stoten deze sloten uit, wat zijn de drijvende factoren en hoe kunnen we deze beperken?

Judith werkt momenteel als promovendus binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen in Veengebieden (NOBV), een programma dat is gestart als gevolg van het Nationaal Klimaatakkoord van de Nederlandse overheid. Het doel is om de effectiviteit te bestuderen van verschillende maatregelen om veenoxidatie en broeikasgasemissies te verminderen, en om beter in staat te zijn om broeikasgasemissies van veenbodems onder verschillende omstandigheden en mitigatiestrategieën te voorspellen.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Nevenwerkzaamheden