dr. O.N.C.J. Koeneman (Olaf)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen

dr. O.N.C.J. Koeneman (Olaf)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn onderzoek richt zich op theoretische taalkunde, in het bijzonder de syntaxis, morfologie en hun interactie. In mijn werk probeer ik de variatie die we kunnen waarnemen, of juist niet waarnemen, in (voornamelijk Indo-Europese) variëteiten te begrijpen. Ik heb ook gepubliceerd werk over tweedetaalverwerving en taalverwerking, en heb een tekstboek geschreven over syntaxis met Hedde Zeijlstra.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden