C.C. Kooloos (Chris)

Universitair docent - Institute for Science Education

C.C. Kooloos (Chris)
Contactinformatie
Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Chris neemt als vakdidacticus wiskunde een centrale rol in binnen de wiskunde track van de nieuwe master Educatie in de Bètawetenschappen. In samenwerking met zijn collega's van Science Education Research, Radboud Docenten Academie en de afdeling Wiskunde verzorgd hij mastervakken wiskunde die speciaal zijn toegespitst op docenten in opleiding. Ook heeft Chris een aandeel in de minor Didactiek van de Bètawetenschappen en begeleidt hij vakdidactische wiskunde bachelor- en masterscripties. Chris is gepromoveerd in de wiskundedidactiek met het proefschrift "Eye on Variety, the teacher's work in developing mathematical whole-class discussions" over het werk van de docent in wiskundige klassengesprekken.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden