dr. G.J. Kootstra (Gerrit Jan)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Taal en communicatie

dr. G.J. Kootstra (Gerrit Jan)

Gerrit Jan Kootstra is gespecialiseerd in de psycholinguïstiek van meertaligheid en taalverwerving. Hij houdt zich bezig met de cognitieve mechanismen van taalgebruik en leren bij meertalige kinderen en volwassenen. Hij focust daarbij specifiek op de manier waarop het taalgebruik en –begrip van meertaligen en tweedetaalleerders wordt beïnvloed door de verschillende talen die ze spreken, en op het fenomeen ‘priming’: de manier waarop mensen hun taalgebruik en –begrip aanpassen aan taalgebruik dat ze zojuist hebben gehoord of gebezigd. Hij onderzoekt onder andere in hoeverre dit fenomeen een rol speelt in meertalig taalgebruik, en in hoeverre het gelinkt kan worden aan taalleerprocessen.

Naast deze fundamentele, psycholinguïstische interesses is Gerrit Jan Kootstra ook geïnteresseerd in het maken van de connectie tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte aspecten van meertaligheid en taalleren, bijvoorbeeld door ouders en/of docenten op scholen hierover te informeren.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep