prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Bas)

Emeritus hoogleraar - Vaksectie Burgerlijk Recht

prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Bas)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Bas Kortmann behaalde in 1973 (cum laude) het doctoraal examen Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in 1977 (cum laude) aan de Radboud Universiteit op het proefschrift "Derden"-werking van aansprakelijkheidsbedingen. Hij was van 1973 tot 1977 wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en van 1978 tot 1984 advocaat te Nijmegen. In 1984 werd hij hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Van 1998 tot 2001 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij was verder voorzitter van de vaksectie burgerlijk recht, voorzitter van het bestuur van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (OO&R) en het bestuur van het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij heeft meer dan 270 wetenschappelijke publicaties op het gebied van het burgerlijk recht en het insolventierecht op zijn naam staan.

Van mei 2007 tot oktober 2014 was hij rector magnificus van de Radboud Universiteit. Sinds oktober 2014 is hij weer als hoogleraar burgerlijk recht werkzaam in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.

Publicaties

Nevenfuncties