prof. dr. S. Kosten (Sarian)

Hoogleraar - Aquatic Ecology and Environmental Biology

prof. dr. S. Kosten (Sarian)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 31

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Sarian Kosten heeft brede interesse in de effecten van klimaatverandering op zoetwatersystemen en in de uitstoot van broeikasgassen uit oppervlakte wateren (zoals meren, sloten en visvijvers). Belangrijke vragen zijn: Hoeveel broeikasgassen worden er uitgestoten door verschillende typen wateren, wat zijn de sturende factoren en hoe kan de uitstoot mogelijk worden verminderd?

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden

Over
Sarian Kosten heeft brede interesse in de effecten van klimaatverandering op zoetwatersystemen. Hoe beïnvloeden opwarming en droogte de waterkwaliteit en hoe kunnen negatieve effecten worden geminimaliseerd? Hoe werken veranderingen door op de uitstoot van broeikasgassen door meren en vijvers?