dr. ir. M. Koster (Martijn)

Universitair hoofddocent - Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies
Universitair hoofddocent - Radboud Social Cultural Research

Ik ben Universitair Hoofddocent bij de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland. Ik ben gepromoveerd in Rurale Ontwikkelingssociologie aan de Wageningen Universiteit (2009). Mijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van politieke antropologie, kritische ontwikkelingsstudies en stadsstudies. Mijn kernthema's zijn 1) de in/formele relaties tussen bewoners en de staat, en 2) stedelijke ontwikkeling. Mijn geografische focus ligt op Latijns-Amerika (Brazilië, Colombia en recent Cuba) en Europa (Groot-Brittannië en Nederland). Vanaf januari 2024 ben ik de PI van het etnografische onderzoeksproject ‘Politics of the Periphery’ in Urban Latin America: Reconceptualising Politics from the Margins’, gefinancierd met een ERC Consolidator Grant. Van 2016-2022 was ik de PI van het onderzoeksproject ‘Participatory urban governance between democratie and clientelism: Brokers and (in)formal politics’, gefinancierd via een ERC Starting Grant. Ik ben medeoprichter en co-coördinator van het Anthropologies of the State Research Network van de European Association of Social Anthropologists (EASA). Ik heb een groot aantal academische en niet-academische boekhoofdstukken en (open access) artikelen gepubliceerd en verschillende themanummers (special issues) geredigeerd in internationale peer-reviewed tijdschriften. Ik word regelmatig uitgenodigd om mijn werk te presenteren op universiteiten in binnen- en buitenland.
Ik doceer verschillende vakken over (stedelijke) ontwikkeling, bestuur, burgerschap, (informele) politiek en wetenschapsfilosofie, waarbij ik altijd actuele gebeurtenissen in de maatschappij en recente trends in ons vakgebied betrek. Ik begeleid ook BA- en MA-scripties over deze en andere thema's.

Per 1 januari 2024 ga ik naar de vakgroep Sociologie van Ontwikkeling en Verandering aan Wageningen Universiteit.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden