E.K.A. Koutamanis MA (Elly)

Oudpromovendus - Centre for Language Studies
Oudpromovendus - Departement Taal en communicatie

E.K.A. Koutamanis MA (Elly)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Elly Koutamanis doet onderzoek naar tweetaligheid bij kinderen. Zij is geïnteresseerd in hoe de twee talen van tweetalige kinderen elkaar beïnvloeden op het gebied van woordenschat. Hebben tweetalige kinderen twee aparte ‘woordenboeken’ (lexicons) in hun hoofd, of vormen de twee talen één systeem? Hoe en wanneer beïnvloeden de woorden uit de twee talen elkaar? In haar PhD-project onderzoekt Elly Koutamanis taalproductie en taalbegrip bij kinderen die opgroeien met meerdere talen. Daarnaast heeft zij expertise in de verwerving van grammaticale structuren door kinderen met verschillende moedertalen.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten