E.K.A. Koutamanis (Elly) MA

Projectmedewerker - Centre for Language Studies
Projectmedewerker - Departement Taal en communicatie
Oudpromovendus - Departement Taal en communicatie

E.K.A. Koutamanis (Elly) MA

Elly Koutamanis doet onderzoek naar tweetaligheid bij kinderen en is tevens betrokken bij initiatieven voor wetenschapscommunicatie over taal en meertaligheid. Binnen haar onderzoek is zij geïnteresseerd in hoe en wanneer de twee talen van tweetalige kinderen elkaar beïnvloeden op woordniveau. Dit onderzocht zij in haar PhD-project door taalproductie en taalbegrip te analyseren bij kinderen die opgroeien met meerdere talen. Ook werkt zij als projectmedewerker bij Kletskoppen (http://kletskoppenfestival.nl/). Daarbinnen heeft zij een coördinerende rol, verzorgt zij gastlessen voor kinderen, en draagt zij bij aan het versterken van de wetenschappelijke inhoud en het meten van de maatschappelijke impact van de diverse activiteiten en evenementen van Kletskoppen.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden