mr. drs. M.W. Kouwenberg (Maartje)

Docent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

mr. drs. M.W. Kouwenberg (Maartje)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Maartje Kouwenberg studeerde Rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting Strafrecht) en Economics & Business (afstudeerrichting Behavioural Economics) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen heeft zij aldaar gewerkt als docent Strafrecht.

Sinds maart 2019 is Maartje werkzaam bij de vaksectie Strafrecht & Criminologie als docent Straf(proces)recht. Ook is zij als promovenda verbonden aan het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht. Maartje doet in dat kader onderzoek naar de strafbaarstelling van computercriminaliteit.

Onderzoeksthema
  • Strafbaarstelling van computercriminaliteit

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden