prof. dr. G.L.M. Kraaykamp (Gerbert)

Hoogleraar - Radboud Social Cultural Research
Directeur onderzoek - Radboud Social Cultural Research
Hoogleraar - Sociologie

prof. dr. G.L.M. Kraaykamp (Gerbert)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

In zijn onderzoek richt Prof. Gerbert Kraaykamp zich voornamelijk op intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid. Meer specifiek onderzoekt hij hoe aspecten van ouderlijke opvoeding en socialisatie de onderwijscarrière van kinderen beïnvloeden. Daarbij hebben man-vrouw verschillen zijn bijzondere interesse. Daarnaast onderzoekt Kraaykamp de consequenties van onderwijsongelijkheid op het terrein van cultuurparticipatie, sportdeelname, gezondheidsgedrag en opinies over seksualiteit, huwelijk en man-vrouw rolopvattingen. Kraaykamp gebruikt vooral kwantitatief-empirische methoden van onderzoek, en richt zich op longitudinale en crossnationale vergelijkingen.

Gerbert Kraaykamp is tevens als coördinator betrokken bij diverse dataverzamelingen, respectievelijk European Social Survey (ESS: Nederland), Familie Enquête Nederlandse Bevolking (FNB), Nederlandse Longitudinale Levensloopstudie (NELLS), en Sociale en Culturele Ontwikkelingen in Nederland (SOCON).

Onderzoeksgroep
  • Radboud Social Cultural Research

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenfuncties