dr. J. Kregting (Joris)

Onderzoeker - Empirische en praktische religiewetenschap
Onderzoeker - KASKI

dr. J. Kregting (Joris)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Joris Kregting (1976) studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn studie is hij in 2001 als onderzoeker bij het Kaski gaan werken, het onderzoekscentrum voor reilgie en samenleving van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen).
Joris houdt zich binnen het Kaski vooral bezig met grootschalig, kwantitatief veldonderzoek. Hij verricht evaluatie- en opinie-onderzoek voor diverse organisaties met een religieuze of levensbeschouwelijke identiteit en houdt zich bezig met de verzameling van tal van kerkelijke statistieken rond ledenaantallen, kerkgangers en inkomsten.
In de periode 2016-2019 werkte Joris aan zijn proefschrift, gebaseerd op het onderzoek God in Nederland, met als titel 'The persistent religious gender gap in the Netherlands in times of secularisation, 1966-2015'. Hij is secretaris van het Werkgezelschap Godsdienstsociologie en Godsdienstantropologie en lid van de redactie van het tijdschrijft Religie en Samenleving.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Curriculum Vitae

Nevenfuncties