dr. J. Kregting (Joris)

Onderzoeker - Empirische en praktische religiewetenschap
Onderzoeker - Kaski

dr. J. Kregting (Joris)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Joris Kregting (1976) studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn studie is hij in 2001 als onderzoeker bij het Kaski gaan werken, het onderzoekscentrum voor religie en samenleving van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen).
Joris houdt zich binnen het Kaski vooral bezig met grootschalig, kwantitatief veldonderzoek. Hij verricht beleidsonderzoek voor diverse organisaties met een religieuze of levensbeschouwelijke identiteit en houdt zich bezig met de ontwikkeling van tal van kerkelijke statistieken rond ledenaantallen, kerkgangers en inkomsten, en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de Nederlandse samenleving.
Hij is secretaris van het Werkgezelschap Godsdienstsociologie en Godsdienstantropologie en lid van de redactie van het tijdschrift Religie en Samenleving.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden